Tips för att undvika och avhjälpa urinvägsinfektion

Urinvägsinfektioner är vanliga, besvärliga och kan i vissa fall leda till komplikationer. Just att de drabbar så många är troligen anledningen till att det cirkulerar så många tips och ”fakta” om dem. Men ibland ska du ta tips och information om urinvägsinfektioner med en nypa salt, för det finns faktiskt en del myter eller icke bevisade teorier om infektionerna.

Även om många har personliga tips eller saker de hört på omvägar, så är det därför bäst att gå in på en trovärdig källa såsom doktor.se/fakta-rad/urinvagsinfektion/ och läsa om vad du själv kan göra föra att undvika urinvägsinfektioner samt boka tid vid behov för att få bedömning om vilken behandling som eventuellt kan behövas.

Tips att tänka på när det är kallt

Risken är stor att du någon gång fått höra att du inte bör sitta för kallt då risken är att du får urinvägsinfektion. Även om det är viktigt att klä dig varmt när det är kallt, så är det främst av andra hälsorelaterade skäl. Det här är nämligen en av de där sakerna som du kan ta med en nypa salt på det inte finns några vetenskapliga belägg för det. Urinvägsinfektioner orsakas av bakterier, och visst finns det saker du kan göra för att undvika att drabbas. Bland annat ska kvinnor tänka på hur de torkar sig för att undvika att bakterier från ändtarmen förs fram till urinröret. Det är även bra att försöka ha för vana att alltid tömma blåsan helt vid toalettbesöket.

När urinvägsinfektionen redan är ett faktum

När du misstänker eller vet att du har en urinvägsinfektion, så behandlas den ofta olika beroende på om du är man eller kvinna men även baserat på dina symtom. Urinvägsinfektion kan behandlas med antibiotika men för många kvinnor som ej är gravida kan urinvägsinfektionen blir bättre utan behandling om den drabbade bara avvaktar några dagar.