Så kan du få hjälp med sorg och sorgbearbetning

Någon gång kommer de flesta av oss gå igenom den form av sorg som slår till vid förlusten av en anhörig. Sorgen kan ta sig olika uttryck. Vare sig du blir ledsen, arg eller bedövad är det viktigt att kunna bearbeta sorgen. Tveka inte att be om hjälp!

När sorgen efter en anhörigs död drabbar måste du ändå ta itu med dödsboet och begravningen. Om du har mist en älskad har du säkert redan varit med om alla de praktiska aspekter som ett dödsfall kan medföra. Trots att du ställs inför det faktum att du ska planera en begravning är det viktigt att du tar hand om dig i sorgen.

Få hjälp med sorgbearbetning

Begravningsrådgivarna hos fjallmansbegravning.se i Göteborg har lång erfarenhet av att möta människor i sorg. Om du känner att du behöver samtalsstöd, terapi eller någon annan form av sorgbearbetningshjälp kan de bistå med tidsbokning hos en präst, diakon, terapeut eller liknande. På begravningsbyrån kan du också få förslag på anhöriggrupper.

Många tror att de måste boka tid på begravningsbyrån och ha ett första planeringsmöte redan samma dag som dödsfallet inträffat. Det finns ingen anledning att stressa med begravningen. Vila ett par dagar, om du behöver, och boka tid när du fått chans att samla dig lite. På så sätt kommer du orka vara närvarande när detaljerna ska gås igenom.

Var snäll mot dig i sorgen

Vilka uttryck kan sorg ta sig? De vanligaste tecknen på sorg kan märkas i såväl kropp som psyke. Nedanför följer exempel på fysiska och psykiska reaktioner du kan uppleva:

  • Starka känslor som saknad, ledsnad, skuld, ångest eller ilska.
  • Bedövade känslor som tomhet, meningslöshet eller overklighetskänslor.
  • Fysiska reaktioner som trötthet och orkeslöshet.
  • Kroppsliga symtom som huvudvärk, magont, aptitlöshet eller sömnlöshet.

Sorg är ingen sjukdom men den kan påverka hela ditt mående. Under sorgetiden är det därför viktigt att du är snäll mot dig själv. Du måste inte ha koll på allt och du måste inte göra saker för andras skull. Vad mår du själv bra av? Försök att fokusera på de saker som kan ge dig tillfällig lindring och ta en dag i taget.

Be begravningsbyrån om sorghjälp

Kom ihåg att det är okej att känna det du känner. Känslor är inte förbjudna. Det är till och med okej att vara glad och skratta. Ett vanligt missförstånd är att sorg skulle vara en statisk känsla. Så är dock inte fallet. Sorgen kan skifta från dag till dag, från stund till stund. Det brukar sägas att sorg går i vågor, och så kan det verkligen vara.

Alla vill inte prata om sin förlust. Om du inte vill prata om sorgen är det okej. Vill du däremot prata om och få hjälp att bearbeta sorgen genom samtal finns sådana möjligheter. Hör med din vårdcentral om lokala anhöriggrupper. Via vårdcentralen kan du likaså få hjälp med kuratorsstöd.

Även den begravningsbyrå du anlitar kan hjälpa dig att få kontakt med en präst eller terapeut. Begravningsrådgivare brukar vara utomordentliga lyssnare och besitter stor kunskap om hur man på bästa sätt kan möta andra i sorg. Hör exempelvis med Fjällmans begravningsbyrå i Göteborg om de kan rekommendera en person för samtal.