Bli rökfri och återta ditt hälsosamma liv

Det kan vara en utmaning att sluta röka, men belöningen för din hälsa och välbefinnande är ovärderlig. Medvetenheten om de skadliga effekterna av rökning ökar ständigt, och allt fler människor strävar efter ett rökfritt liv.  Här är några tips som kanske kan hjälpa dig att sluta röka och ge dig den motivation och verktyg du behöver för att lyckas på din rökfria resa.

Att sluta röka kräver stark motivation och en vilja att förändra. Fundera på de skäl som driver dig att sluta och gör en lista över fördelarna med ett rökfritt liv. Det kan vara bättre hälsa, förbättrad ekonomi, förbättrad kondition eller att vara en förebild för dina nära och kära. Håll dessa skäl i åtanke under hela processen.

Skapa en plan och sök stöd och hjälp

Något som kan öka dina chanser att lyckas sluta röka är att ha en tydlig plan kan. Sätt ett datum för när du vill vara rökfri och bryt ned målet i mindre delmål. Identifiera utmanande situationer där rökning är frestande och komma med strategier för att hantera dem. Det kan vara att undvika sociala sammanhang där rökning är vanligt eller att byta ut vissa vanor som är förknippade med rökning. Sen kan det vara svårt att sluta röka på egen hand, så sök stöd från dina nära och kära. Berätta för dem om ditt beslut och be om deras stöd. Du kan också överväga att ansluta dig till en stödgrupp eller söka professionell hjälp från en rökavvänjningsspecialist. Det finns även många mobilappar och online-resurser som kan hjälpa dig på din resa.

Hantera abstinensbesvär och byt ut vanor och rutiner

Under de första dagarna och veckorna utan cigaretter kan du uppleva abstinensbesvär som irritabilitet, sömnsvårigheter och begär efter nikotin. Förbered dig på detta och ha strategier på plats för att hantera dessa besvär. Motionera regelbundet, ät hälsosamt, drick mycket vatten och använd avslappningstekniker som djupandning eller meditation för att lindra obehag. Rökning är dessutom ofta kopplat till vissa vanor och rutiner, så det är viktigt att bryta dessa kopplingar. Byt ut rökpauserna med hälsosammare alternativ, som att ta en promenad, dricka vatten eller tugga på en tandpetare. Skapa nya rutiner och aktiviteter som inte är förknippade med rökning för att ersätta de gamla vanorna.